Ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami prawnymi w gospodarowaniu wodami na podstawie nowej ustawy Prawo wodne, która weszła w życie od 1 stycznia 2018 r. ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wrocław i będzie obowiązywała od 19.05.2018 r. do 18.05.2021 r.
Nowa taryfa została wprowadzona zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

   

V 2018-IV2019       (netto) zł/m3

V2019-IV2020    (netto) zł/m3

V2020-IV2021      (netto) zł/m3

V2018-IV2019     (brutto) zł/m3

wzrost %      w2018(netto)

woda + ścieki

gospodarstwa dom.

10,29

10,60

10,92

11,11

3

pozostali odbiorcy

10,29

10,60

10,92

11,11

3

woda

gospodarstwa dom.

4,78

5,00

5,20

5,16

 

pozostali odbiorcy

4,78

5,00

5,20

5,16

 

ścieki

gospodarstwa dom.

5,51

5,60

5,72

5,95

 

pozostali odbiorcy

5,51

5,60

5,72

5,95

 

Stawka opłaty abonamentowej pozostaje w dotychczasowej wysokości prze 3 lata tj. netto 7,52 zł/odbiorcę/m-c.
Cena usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych pozostaje w tej samej  wysokości netto 1,47 zł/m3.

Poprawiono: sobota, 16, czerwiec 2018 22:28

Wielaknoc 2018

zyczenia wspolnota

Poprawiono: piątek, 30, marzec 2018 08:23

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Popowice” przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnicka 57 we Wrocławiu, działając w oparciu o przepisy art. 30 ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 z póź. Zm.), zwołuje zebranie właścicieli lokali w nieruchomości przy ulicy Legnickiej 57 we Wrocławiu.

Zebranie odbędzie się w dniu 29.03.2018r., o godz. 17.00 w siedzibie zarządcy, mieszczącej się przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu. Miejsce zebrania: sala konferencyjna na II piętrze.
Dodatkowo informujemy, że porządek obrad zebrania wraz z treścią uchwał zostanie wysłany do wszystkich właścicieli lokali drogą listowną i przekazane do skrzynek pocztowych.

Poprawiono: piątek, 16, marzec 2018 22:49

Wykaz firm obsługujących budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Legnickiej 57

Załączniki:
Pobierz plik (Wspólnota Mieszkaniowa Kontakt.pdf)Wspólnota Mieszkaniowa Kontakt.pdf[ ]274 kB

Wykaz firm obsługujących budynek mieszkalno-usługowy  przy ul. Legnickiej 57 - ZAŁĄCZNIK

Poprawiono: piątek, 16, marzec 2018 22:52

Utrudnienia przy wjeździe do garażu

2017 01 29 ogloszenie

Poprawiono: poniedziałek, 29, styczeń 2018 21:01

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Legnicka 57 informuję, że od 01.01.2018 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.34. 2017.134.XVI-A.DB z dnia 13.12.2017 r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku której:
ulega obniżeniu

  • opłata stała za usługi przesyłowe z 4 155,05 zł/MW na 3 737,65 zł/MW tj. 11,2 %
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 13,85 zł/GJ na 13,71 zł/GJ tj. 1 %

Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.35.2017.1276.XVIII-A.GM z dnia 12 grudnia 2017 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę
dla ciepła z dniem 01.01.2018 r., w wyniku której:
ulega obniżeniu (netto)

  • cena ciepła z 33,05 zł/GJ na 33,01 zł/GJ tj. 0,12 %

wzrasta netto

  • cena za zamówioną moc z 4508,18 zł/MW na 4530,11 zł/MW tj. 0,49 %

bez zmian

  • nośnik ciepła 11,70 zł/m3

Poprawiono: wtorek, 16, styczeń 2018 21:53

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+

Początek strony