Strona główna

Znaleziono klucze

Dnia 28.03.2017r. znaleziono klucze. Można je odebrać w godzinach pracy S M L-W"Popowice", u kierownika Działu Technicznego Pana Sławomira Detko, w pokoju nr 3.

Poprawiono: sobota, 01, kwiecień 2017 09:30

Copyright © 2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+

Początek strony